Ślad węglowy

Ślad węglowy

Ślad węglowy

Ślad węglowy mówi nam o całkowitej ilości gazów cieplarnianych (jest sumą CO2, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażonych w ekwiwalencie CO2) wywołanych pośrednio lub bezpośrednio w celu wyprodukowania danego produktu. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że 80 procent Polaków oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest obecnie jednym z większych wyzwań współczesnego świata. Niewielu z nas zdaję sobie sprawę, ale statystyczny obywatel naszego kraju wytwarza 8 ton dwutlenku węgla.

Największymi globalnymi trucicielami na świecie są Stany Zjednoczone, Indie, Japonia, Rosja i Niemcy. Nasz kraj jest też dość wysoko w rankingu, zajmuje 21 miejsce. Ilość emisji gazów cieplarnianych wzrosła dwukrotnie przez ostatnie 50 lat.

Czynniki antropogeniczne a naturalne

Zawsze omawiając dany temat znajdzie się garść oponentów, którzy mają gotowe argumenty do obalenia danej tezy. Często spotykamy się z komentarzami, że Ziemia w sposób naturalny produkuje dużo więcej gazów niż człowiek. I tu też trzeba przyznać, że człowiek łącznie produkuje 5 procent z wszystkich gazów, które są emitowane do atmosfery. Większość z nas czytając te dane, zignoruje piętrzący się problem, mówiąc, że natura sobie poradzi. Pamiętajmy, że nasza atmosfera jest obiegiem zamkniętym, a klimat na naszej planecie wielokrotnie się zmieniał (epoki lodowcowe itp.). Dostarczanie dodatkowych porcji szkodliwych gazów, powoduje zaburzenie w tej równowadze, na które planeta reaguje coraz bardziej gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i ociepleniem klimatu (coraz częstsze i większe pożary zombie na Syberii, czy topniejące lodowce). Rewolucja przemysłowa przyczyniła się do przyśpieszania pewnych procesów, na które nasza planeta nie jest gotowa. Zmiany klimatu, które kiedyś miały miejsce w sposób powolny i zrównoważony, w tej chwili wymknęły się całkowicie spod kontroli.

Jak zmniejszyć swój ślad węglowy?

W sieci jest mnóstwo kalkulatorów do obliczenia swojego własnego śladu węglowego. My możemy zadbać o zmniejszenie tego wskaźnika stosując naprawdę proste metody. Kupujmy żarówki energooszczędne sprawdzonych producentów, aby oprócz oszczędzania energii elektrycznej zagwarantowały nam jak najdłuższą bezawaryjną pracę. W miarę możliwości rezygnujmy z poruszania się pojazdem mechanicznym na korzyść spaceru czy roweru. Kupujmy produkty miejscowych producentów, tak aby żywność, która trafia na nasze stoły miała jak najmniej do przejechania kilometrów. Starajmy się naprawiać zepsute urządzenia, nie noszone ubrania przekazywać lub sprzedawać innym. Oszczędzajmy ciepłą wodę, zrezygnujmy całkowicie z jednorazowych opakowań (szczególnie wykonanych z tworzyw sztucznych – które są istną bombą ekologiczną). I przede wszystkim przekazujmy naszą wiedzę naszym dzieciom, znajomym i rodzinom. Tylko powszechna znajomość problemów współczesnego świata może doprowadzić do poprawy życia na naszej planecie. Życia, które dla naszego gatunku w perspektywie następnych stuleci nie jest tak oczywiste…