Ślad wodny

Ślad wodny

Ślad wodny

Oprócz zwykłego zużycia na potrzeby gospodarstwa domowego mediów takich jak prąd, gaz czy woda, każdy z nas pośrednio przyczynia się do powstawania tzw. śladów wodnych. Ślad wodny został wprowadzony, aby zmierzyć w jaki sposób przemysł wpływa na środowisko.

Przemysł rolno-spożywczy silnie wpływa na środowisko, zarówno poprzez zużycie wody, jak i emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Ślad węglowy określa bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne. Za pomocą wskaźników można przyporządkować, które podmiot gospodarczy wytwarza najwięcej zanieczyszczeń lub  wykazuje największe zużycie wody. Powstanie takich wskaźników zwiększa świadomość konsumentów i producentów.

Ślad wodny produktu powstaje poprzez analizę zużycia wody i zanieczyszczeń od początku produkcji do powstania produktu końcowego. Wskaźniki służą przede wszystkim do określenia wszystkich korelacji z wykorzystaniem wody. Ślad wodny procesów wyraża się w ilości wody na jednostkę czasu (m3/rok), natomiast produktów w ilości wody na jednostkę masy produktu (m3/t lub l/kg).

Wyznaczanie śladu wodnego jest realizowane poprzez określenie zakresu badawczego, obliczenie wskaźnika oraz zaproponowanie środków zaradczych. Wyliczenie śladu wodnego może być podejmowane na podstawie różnych przesłanek. Jedną z nich może być poznanie powiązań pomiędzy dostępnymi zasobami wodnymi i zrównoważonym ich wykorzystaniem na określonych obszarach. Wyznaczony ślad może dostarczyć również informacji, w jakim stopniu ograniczone zasoby wody są przeznaczone na uprawy.

Ślad wodny stanowi wymierne i racjonalne podstawy do rozpoczęcia dyskusji nad strategią zwiększającą efektywność procesów produkcyjnych przy ograniczaniu zużycia zasobów wody i opracowania jej optymalnej dystrybucji. Zastosowanie wskaźnika WF daje nowy i globalny wymiar podejścia do zarządzania wodą, oferuje krajom oraz konkretnym firmom monitorowanie i lepsze zrozumienie ich zależności od zasobów wodnych. Zagadnienie śladu wodnego jest bardzo ważne także ze względu na coraz większy koszt tego surowca – wody w produkcji rolno-spożywczej.

Zużycie wody przy produkcji 1kg różnych produktów spożywczych:

  • czekolada 17 tys. litrów
  • wołowina 15 tys. litrów
  • ryż 2,5 tys. litrów

Zużycie wody przy produkcji ubrań:

  • koszulka bawełniana 2500 litrów
  • jeansy 8000 litrów

Liczby te na pewno działają na wyobraźnię każdego z nas. Jako kolejną ciekawostkę można podać, że produkcja plastiku pochłania rocznie 330 mld metrów sześciennych wody, odpowiada to 6-miesięcznym zapotrzebowaniu Chin na wodę.