Utworzenie portalu odplastikowani.pl przez Fundację Ruch Naprawy ma za zadanie:

  • kształtować prawidłowe postawy związane z podejściem do środowiska naturalnego
  • przekazywanie wiedzy związanej z prowadzeniem prawidłowego recyklingu
  • poszerzanie informacji na temat szkodliwości tworzyw sztucznych
  • minimalizowanie zużycia energii, wody, gazu przez czytelników
  • zrozumienie pojęcia śladu wodnego i jego redukcja we własnym gospodarstwie domowym
  • popularyzowanie życia w duchu 0-waste
  • pokazywanie przykładów praktycznego upcyklingu do zastosowania w swoim otoczeniu
  • uwypuklenie czynników antropogenicznych degradujących środowisko naturalne

Nadrzędnym celem jest ukształtowanie pokolenia, które na środowisko naturalne będzie patrzeć z perspektywy 'JA’. Zamiast demonizować i walczyć z ogromnymi koncernami, proponujemy tak kształtować świadomość, aby wielkie koncerny musiały się dostosowywać do wymogów konsumentów, gdyż walka legislacyjna poszczególnych państw z nimi jest z góry na straconej pozycji.